Tag: XID 9330

Đánh giá máy in thẻ XID 9330

Đánh giá máy in thẻ XID 9330

Máy in thẻ chuyển nhiệt XID 9330 là giải pháp in thẻ với chức năng cá nhân hóa độc đáo dùng trong quy trình sản xuất hàng loạt. Với khả năng tích hợp các mô đun cán màng chống giả