Tag: TIMETREX TT-SC403

Đánh giá máy chấm công thẻ từ TIMETREX TT-SC403

Đánh giá máy chấm công thẻ từ TIMETREX TT-SC403

Máy chấm công thẻ từ TIMETREX TT-SC403 dùng cho tất cả các lọai văn phòng, khả năng nối mạng mở rộng lên nhiều máy cho doanh nghiệp lớn. – Mẫu mã rất nhỏ gọn & rất đẹp – Sử dụng