Tag: tìm hiểu thẻ tên

Những điều cần biết về thẻ tên

Những điều cần biết về thẻ tên

Thẻ tên có thể sử dụng được rất nhiều lần, thay đổi thông tin khi cần. Nếu ở trường học học sinh – sinh viên cần phù hiệu và thẻ sinh viên thì ở công ty, nhà hàng nhân viên