Tag: tìm hiểu thẻ tên nhân viên cài áo

Lợi ích của thẻ nhân viên cài áo

Lợi ích của thẻ nhân viên cài áo

In thẻ tên nhân viên với tên doanh nghiệp, tên nhân viên, mã số thẻ nhân viên, logo…tất tần tật những thông tin cũng như hình ảnh có thể nhận biết họ là lao động là nhân viên của doanh