Tag: tìm hiểu máy in thẻ Matica XID9600e

Đánh giá máy in thẻ Matica XID9600e

Đánh giá máy in thẻ Matica XID9600e

Là dòng máy mới nhất trong hệ thống máy in thẻ chuyển nhiệt Matica,Máy in thẻ XID9600e là giải pháp tốt nhất cho các ứng dụng in thẻ tại chỗ số lượng lớn, phù hợp với các mô hình in