Tag: thông tin thẻ đồng phủ thủy tinh hữu cơ

Ưu điểm của thẻ đồng phủ thủy tinh hữu cơ

Ưu điểm của thẻ đồng phủ thủy tinh hữu cơ

Mỗi khi đeo thẻ tên, nhân viên sẽ tự hào hơn về công việc của mình, ý thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm với doanh nghiệp, tổ chức. Mặt khác, cùng với việc mặc đồng phục, đeo thẻ