Tag: thẻ tên nam châm 3 bi

Thông tin cần biết về thẻ tên nam châm

Thông tin cần biết về thẻ tên nam châm

Bên cạnh thẻ mica thì thẻ nhân viên nam châm đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nếu như trước đây là thẻ nhân viên nam châm 2 viên thì hiện tại thẻ loại 3 viên nam châm lại được