Tag: thẻ tên mica

Thông tin về thẻ tên mica

Thông tin về thẻ tên mica

Thẻ tên mica là loại thẻ mà áp dụng công nghệ in lên đó, nhưng do nhiều công ty muốn sử dụng để thay tên nên thường sử loại thẻ này để thay tên bằng cách in lên đó nhưng