Tag: thẻ cảm ứng từ

Lợi ích của thẻ cảm ứng từ

Lợi ích của thẻ cảm ứng từ

Tại các bãi gửi xe người ta cũng sử dụng thẻ cảm ứng để có thể dễ dàng kiểm soát được lượng xe ra vào nhanh hơn. Vé xe mỏng rất dễ bị mất, rơi và bảo vệ cũng khó