Tag: Thẻ cảm ứng là gì

Thẻ cảm ứng là gì?

Thẻ cảm ứng là gì?

Là loại thẻ thông minh không tiếp xúc, có khả năng lưu trữ dữ liệu 10 năm và cho phép đọc, ghi tới 100,000 lần. Mỗi chip của thẻ Mifare đều được ghi mã số và không thể thay đổi