Tag: tác dụng của thẻ thông minh

Thế nào là thẻ thông minh?

Thế nào là thẻ thông minh?

Để đọc/ghi thông tin thì bề mặt chip phải tiếp xúc trực tiếp với đầu đọc thẻ. Loại thẻ này được các tổ chức tài chính và các cơ quan truyền thông lựa chọn vì các ưu điểm về giá