Tag: Matica XID9300e

Đánh giá máy in thẻ Matica XID9300e

Đánh giá máy in thẻ Matica XID9300e

Là dòng máy mới nhất trong hệ thống máy in thẻ chuyển nhiệt Matica, Máy in thẻ XID9300e là giải pháp tốt nhất cho các ứng dụng in thẻ tại chỗ số lượng lớn, phù hợp với các mô hình