Tag: Matica XID8600

Đánh giá máy in thẻ Matica XID8600

Đánh giá máy in thẻ Matica XID8600

Hầu hết các loại thẻ này đều yêu cầu phải cá thể hóa cả 2 mặt thẻ, trong khi đó, máy in thẻ XID8600 hoàn toàn có thể đáp ứng được nhờ vào mô đun lật thẻ cài sẵn trong