Tag: giá bán máy in thẻ Matica XL8300

Đánh giá máy in thẻ Matica XL8300

Đánh giá máy in thẻ Matica XL8300

Là dòng máy mới nhất trong hệ thống máy in thẻ Matica XID 8xxx, máy in thẻ XL8300 thừa hưởng những lợi ích từ công nghệ in chuyển nhiệt tiên tiến, và là chiếc máy in thẻ duy nhất trên