Tag: giá bán máy in thẻ Matica XID8100

Đánh giá máy in thẻ Matica XID8100

Đánh giá máy in thẻ Matica XID8100

Ngoài ra, máy còn có thể mở rộng tích hợp với hệ mô đun cán màng trực tiếp để bảo vệ thẻ chống lại các tại hại từ môi trường bên ngoài và tăng tính năng bảo mật cho thẻ,