Tag: công dụng thẻ bảo hành

Tạo uy tín doanh nghiệp bằng thẻ bảo hành

Tạo uy tín doanh nghiệp bằng thẻ bảo hành

Hầu hết các dịch vụ bán hàng hiện nay đều áp dụng chính sách bảo hàng cho quý khách hàng từ mua xe máy, điện thoại cho đến đồng hồ, máy tính… trong quá trình sử dụng nếu có bất