Tag: công dụng của Thẻ ATM

Thẻ ATM là gì?

Thẻ ATM là gì?

Những thẻ ngân hàng này được sử dụng thông qua các máy ATM để thực hiện rất nhiều giao dịch khác nhau như: rút tiền, kiểm tra tài khoản, thanh toán hóa đơn… Thẻ ngân hàng hay còn gọi là