Tag: chi tiết máy chấm công thẻ từ RONALD JACK SC-103

Đánh giá máy chấm công thẻ từ RONALD JACK SC-103

Đánh giá máy chấm công thẻ từ RONALD JACK SC-103

Trong quá trình làm việc, thường nhân viên rất có nhiều việc phải ra ngoài giữa giờ. Việc quản lý thời gian ra ngoài rất khó khăn vì phần mềm không thể biết được người ra ngoài có việc hay