Tag: chi tiết máy chấm công thẻ từ RONALD JACK S-200

Đánh giá máy chấm công thẻ từ RONALD JACK S-200

Đánh giá máy chấm công thẻ từ RONALD JACK S-200

Để quản lý thời gian làm thêm của nhân viên được phân công mà không ảnh hưởng đến thời gian quẹt thẻ của những người khác (những người về muộn nhưng không làm thêm giờ) người quản lý sử dụng