Tag: chi tiết máy chấm công thẻ từ Promag TR610

Đánh giá máy chấm công thẻ từ Promag TR610

Đánh giá máy chấm công thẻ từ Promag TR610

Những người tích hợp hệ thống và các nhà phát triển sẽ rất thích thú nếu biết nền tảng của TR610 là dựa trên Tibbo BASIC và mọi ứng dụng đều mà mã mở để lưu trữ và chỉnh sửa